Vraag en aanbod in een zorgpad: verkorten van de wachttijd tot intake van 28 naar 12 weken. Het kan dus wel.

We kennen allemaal de lange wachtlijsten in de ggz. In de specialistische ggz in Nederland zijn de wachttijden het langst voor de diagnosegroepen  persoonlijkheidsstoornissen (18 weken),  pervasieve stoornissen (17 weken) en ADHD (15 weken). Inzicht in de wachtlijsten is in Nederland wel veel beter geregeld dan in het Verenigd Koninkrijk (VK). Landelijke cijfers zijn niet voorhanden of zijn alleen regionaal beschikbaar. Sterker nog, informatie over toegang tot en wachttijden van behandelingen bij (ggz) instellingen in het VK zijn niet openbaar beschikbaar en moeten worden opgevraagd via de Freedom of Information Act.

Er zijn gelukkig wel wat algemene cijfers voorhanden uit het VK. Het gemiddelde van de maximale wachttijden tot intake van alle ggz instellingen bedroeg in 2017 zo’n 266 dagen. Het gemiddelde van de maximale wachttijd van intake tot start behandeling bedroeg in 2017 zo’n 490 dagen. Mensen met ADHD of autisme moeten in het VK het langst wachten op behandeling.
Bij ADHD wordt zelfs gesproken over regionale wachttijden tot intake die op kunnen lopen tot 2 jaar bij kinderen en tot wel 7 jaar bij volwassenen. Dit terwijl volgens de National Health Service richtlijnen 92% van de patiënten binnen 18 weken na verwijzing moet worden behandeld.

Nederland wordt hard gewerkt aan het terugdringen van de wachtlijsten, o.a. door gezamenlijke initiatieven en landelijke projecten. In het kader van Lessons Learned worden succesvolle projecten gedeeld. Maar ook in het VK wordt door diverse instellingen gepoogd wachtlijsten terug te dringen. Binnen het ADHD zorgpad van City & Hackney Child and Adolescent Mental Health Service (CAMHS) in London is de algemene wachttijd teruggebracht van 28 weken tot onder de doelstelling van 12 weken. De wachttijd tot intake is verlaagd van gemiddeld 87 dagen tot gemiddeld 18 dagen. Het aantal gestelde diagnoses is gestegen van 62% naar 78% (vanwege betere screening en verwijzingen). De resultaten zijn gepubliceerd in BMJ Open Quality.

Dat zijn mooie cijfers. Hoe hebben ze dat nou gedaan? Middels een speciaal verbetertraject is gezorgd voor efficiëntere systemen die de wachttijden verkorten en de capaciteit vergroten om beter vraag en aanbod te beheren. De teambetrokkenheid is vergroot door het verbetertraject in te sluiten in tweewekelijkse teambijeenkomsten. Dit heeft weer geresulteerd in collectief eigendom en verantwoordelijkheid van alle teamleden. Een monitoringsysteem ondersteunt tenslotte de duurzaamheid en het onderhoud van de verbetering.

Meer info over het verbeterproject, de werkwijze en resultaten in BMJ Open Quality.

#wachtlijsten #zorgpad #adhd

1
Hulp nodig?
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: Deze functie is bedoeld voor communicatie tussen een websitebezoeker en de redactie. Dit kan zowel een zorgprofessional als een patiënt zijn. Echter, er wordt geen medische informatie of advies gegeven.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Kennisblog
Powered by
%d bloggers liken dit: