Tag schizofrenie

20-jarige follow-up studie van 62.250 patiënten met schizofrenie: fysieke morbiditeit en mortaliteit in relatie tot behandeling met antipsychotica

Onderzoeksresultaten uit een nieuwe followup-studie (n = 62.250) van Tihonen et al. suggereren dat langdurig gebruik van antipsychotica de ernstige fysieke morbiditeit die leidt tot ziekenhuisopname niet verhoogt. Langdurig antipsychoticagebruik zou zelfs gepaard gaan met een aanzienlijk verminderde mortaliteit, vooral bij patiënten die behandeld worden met clozapine.

Autisme, psychose of beide? Complexe patiëntpresentaties ontrafeld.

Autismespectrumstoornissen (ASS) en stoornissen in het schizofreniespectrum komen samen in verhoogde aantallen voor.  Hoewel diagnostisch verschillend, delen beide aandoeningen meerdere klinische kenmerken en genetische risicofactoren. Dit artikel beschrijft de epidemiologische kenmerken en klinische manifestaties van psychose bij personen met ASS, en bespreekt ook gedeelde genetische risicofactoren en aangetaste hersengebieden.

Dosisreductie of omzetting naar een tweedegeneratie antipsychoticum bij chronisch psychotische patiënten

Bij therapieresistente psychotische patiënten worden nog regelmatig hoge doses antipsychotica voorgeschreven. Als adequate dosis voor deze groep patiënten geldt een dagdosis van rond 5 mg haloperidolequivalent. Naast de bekende (somatische) bijwerkingen van antipsychotica wordt aangenomen dat hoge doses een ongunstige invloed kunnen hebben op secundaire negatieve symptomen, cognitief functioneren, welbevinden en kwaliteit van leven. Dosisreductie voor deze patiënten kan daarom heilzaam werken.

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Enable Notifications    Ok No thanks