Gemiddelde dosering methylfenidaat effectiever dan hogere dosering bij kinderen met ADHD