Tag methylfenidaat

Review en meta-analyse: de effecten van ADHD-medicatie op functionele beperkingen

Een nieuwe review en meta-analyse heeft bevestigd dat medicamenteuze behandeling van ADHD sterk geassocieerd is met een verminderd risico op stemmingsstoornissen, drugsgebruik, criminaliteit, suïcidaliteit, traumatisch hersenletsel, motorvoertuigongevallen, verwondingen en verbetering van academische resultaten. Ook de meta-analyses bevestigen een beschermend effect van medicamenteuze behandeling op academische resultaten, ongevallen en verwondingen en stemmingsstoornissen. De resultaten zijn gepubliceerd in Journal of Psychiatric Research.

BNR’s Big Five van de Psychiatrie: Sandra Kooij over ADHD

Roelof Hemmen in gesprek met de hoofdrolspelers van de belangrijkste dossiers in Nederland: Sandra Kooij zette als psychiater ADHD bij volwassenen 'op de kaart'. Dat ging niet zonder slag of stoot, want zowel collegae als opiniemakers noemden de diagnose ‘boerenbedrog’. Inmiddels is Sandra Kooij zeven boeken verder en komt er een breder begrip voor de diagnose. Wat betekent ADHD voor de volwassen patiënt en wat zijn de nieuwste inzichten om hiermee te functioneren? Wat mij betreft een zeer goed interview en eigenlijk een must om te luisteren!

Amfetaminegebruik bij ouderen: een systematisch literatuuroverzicht

Amfetaminen en methylfenidaat zijn waarschijnlijk effectieve strategieën voor verschillende aandoeningen bij ouderen. Dit blijkt uit een systematische review van de literatuur over het therapeutische gebruik van amfetamine, lisdexamfetamine en methylfenidaat bij ouderen met en zonder dementie. De resultaten zijn bemoedigend, aangezien 81,5% van de onderzoeken klinische verbetering van de onderzochte toestand liet zien. Verdere studies zijn nodig om robuuster bewijs te leveren over de werkzaamheid, dosering en veiligheid voor deze populatie.

Ook mensen met autisme mogen vanaf nu psychostimulantia gebruiken in het verkeer

Psychostimulantia – zoals bijvoorbeeld methylfenidaat en dexamfetamine– zijn vanaf nu ook toegestaan in het verkeer voor mensen met een autisme-diagnose. De zogeheten Regeling eisen geschiktheid 2000 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op 22 november gepubliceerd in de Staatscourant. Iedereen die wordt behandeld met psychostimulantia mag voortaan – onder voorwaarden – deelnemen aan het verkeer. De daadwerkelijke wijziging hing al enkele weken in de lucht.

Behandeling met methylfenidaat voor ADHD verhoogt niet de psychotische symptomen op korte of lange termijn bij patiënten met en zonder eerdere psychose

Er bestaan zorgen dat het voorschrijven van #methylfenidaat, een farmacologische behandeling voor #ADHD, het risico op psychotische episodes kan verhogen, vooral bij jongeren met een voorgeschiedenis van #psychose. In tegenstelling tot deze bestaande klinische zorgen, zijn in nieuw onderzoek geen aanwijzingen gevonden dat behandeling met methylfenidaat het risico op psychotische voorvallen bij adolescenten en jongvolwassenen verhoogt, zelfs niet bij personen met een voorgeschiedenis van psychose. De resultaten van de studie - gepubliceerd in het toonaangevende The #Lancet #Psychiatry - laten zien dat methylfenidaat niet vermeden of beperkt hoeft te worden bij personen met een voorgeschiedenis van psychose.

Studie: ‘Methylfenidaat ook op langere termijn effectief’

Voortgezette behandeling met methylfenidaat blijft effectief na langdurig gebruik. Dat blijkt uit een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie onder 99 kinderen en adolescenten (leeftijd 8-18 jaar)  die al meer dan 2 jaar methylfenidaat gebruikten. Sommige individuele patiënten kunnen echter wel zonder verslechtering worden teruggetrokken uit methylfenidaat. Deze bevinding ondersteunt aanbevelingen voor richtlijnen dat patiënten periodiek worden beoordeeld om te bepalen of er nog steeds behoefte is aan behandeling met methylfenidaat.

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Enable Notifications    Ok No thanks