Tag medicatie

Opnieuw negatieve beoordeling: ‘geen melatonine bij primaire slaapstoornissen’

Ondanks dat al jaren bekend is dat melatonine slechts beperkt werkzaam is bij primaire slaapstoornissen wordt dit middel nog veelvuldig voor dit doel gebruikt. Ook nieuw gerandomiseerd onderzoek en meta-analyses vinden slechts minimale, niet-klinisch relevante werkzaamheid. Dit bevestigt volgens het Geneesmiddelenbulletin opnieuw dat melatonine niet zou moeten worden geadviseerd of voorgeschreven bij primaire slaapstoornissen. Ook het gebruik van melatonine als slaapmiddel in de vorm van zelfzorgproducten of voedingssupplementen is af te raden.

Smartphonegebruik en primaire hoofdpijn

Gebruik van smartphones bij patiënten met primaire hoofdpijn (hoofdpijn zonder oorzaak) hangt samen met meer medicijngebruik en minder pijnverlichting, blijkt uit nieuw onderzoek onder 400 patiënten van 14 jaar of ouder. De resultaten zijn gepubliceerd in Neurology Clinical Practice.

Niet-farmacologische interventies voor ADHD bij volwassenen: een systematische review.

Er is vaak ook een behoefte aan evidence-based niet-farmacologische behandelopties voor volwassenen met ADHD die aanhoudend significante symptomen of bijwerkingen ervaren of die een weloverwogen keuze hebben gemaakt om niet met medicatie te beginnen. Een nieuwe systematische review van 32 RCT-studies laat zien dat een meerderheid verbetering vond van ADHD-symptomen met cognitieve gedragstherapie (CGT). Ook voor mindfulness en cognitieve remedie is bewijs als effectieve interventies voor de kernsymptomen van ADHD. Daarnaast is bewijs gevonden voor het gebruik van dialectische groepstherapie en hypnotherapie.

Review en meta-analyse: de effecten van ADHD-medicatie op functionele beperkingen

Een nieuwe review en meta-analyse heeft bevestigd dat medicamenteuze behandeling van ADHD sterk geassocieerd is met een verminderd risico op stemmingsstoornissen, drugsgebruik, criminaliteit, suïcidaliteit, traumatisch hersenletsel, motorvoertuigongevallen, verwondingen en verbetering van academische resultaten. Ook de meta-analyses bevestigen een beschermend effect van medicamenteuze behandeling op academische resultaten, ongevallen en verwondingen en stemmingsstoornissen. De resultaten zijn gepubliceerd in Journal of Psychiatric Research.

Onderzoek naar beinvloedende factoren op het gebruik van medicijnen door volwassenen met ADHD

De beslissing van volwassenen met ADHD om medicatie te initiëren, voort te zetten of stop te zetten wordt beïnvloed door een aantal factoren. Dit blijkt in ieder geval uit een kleinschalig onderzoek met 3 focusgroepen (n=20) in Australië. Het doel van de studie was om de fasespecifieke factoren te onderzoeken die de therapietrouw beïnvloeden bij volwassenen met een diagnose van ADHD.

ADHD en risico voor niet-affectieve psychotische stoornis: de rol van ADHD-medicatie en comorbiditeit en vergelijking van broers en zussen

Uit een studie onder 90.576 kinderen (18.139 met ADHD en 72.437 broers en zussen zonder ADHD) is ADHD in verband gebracht met een verhoogd risico voor niet-affectieve psychose (NAP), wat niet volledig kan worden verklaard door gedeelde familiaire factoren. Gebruik van medicatie vergroot het risico nog verder, maar een verband tussen gebruiksduur van de medicatie en het risico voor NAP is niet gevonden. De resultaten zijn gepubliceerd in Schizophrenia Research.

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Enable Notifications    Ok No thanks