Tag Antipsychotica

Ervaringen met antipsychotica van mensen met bipolaire I-stoornis

Orale antipsychotica worden vaak voorgeschreven aan mensen met een bipolaire I-stoornis.  Een cross-sectionele online enquête onderzocht de ervaringen van 200 mensen met een bipolaire I-stoornis en een geschiedenis van recent antipsychotica gebruik. Bijwerkingen van antipsychotica waren zowel vaak als hinderlijk en hadden een forse impact op het sociaal functioneren, therapietrouw en werk. De bevindingen onderstrepen de nog onvervulde behoefte aan nieuwe antipsychotica met gunstigere baten-risicoprofielen.

Clozapine-geassocieerde obsessief-compulsieve symptomen: een systematische review en analyse van 107 gerapporteerde gevallen

Clozapine kan ernstige obsessieve-compulsieve symptomen (OCS) veroorzaken. Het toevoegen van aripiprazol met of zonder dosisreductie van clozapine kan een goed alternatief zijn voor antidepressiva voor het omgaan met clozapine-geassocieerde OCS. Dit concludeert een nieuwe studie na een systematische beoordeling van 107 gerapporteerde gevallen van clozapine-geassocieerde OCS. De resultaten zijn gepubliceerd in Psychotherapy and Psychosomatics.

20-jarige follow-up studie van 62.250 patiënten met schizofrenie: fysieke morbiditeit en mortaliteit in relatie tot behandeling met antipsychotica

Onderzoeksresultaten uit een nieuwe followup-studie (n = 62.250) van Tihonen et al. suggereren dat langdurig gebruik van antipsychotica de ernstige fysieke morbiditeit die leidt tot ziekenhuisopname niet verhoogt. Langdurig antipsychoticagebruik zou zelfs gepaard gaan met een aanzienlijk verminderde mortaliteit, vooral bij patiënten die behandeld worden met clozapine.

Nationaal antipsychotica debat

Wil men in Nederland ook een wettelijk beschermde keuze om zonder #antipsychotica behandeld te kunnen worden? Over deze vraag zal in juni 2020 een debat georganiseerd worden bij de KNAW in Amsterdam.

Dosisreductie of omzetting naar een tweedegeneratie antipsychoticum bij chronisch psychotische patiënten

Bij therapieresistente psychotische patiënten worden nog regelmatig hoge doses antipsychotica voorgeschreven. Als adequate dosis voor deze groep patiënten geldt een dagdosis van rond 5 mg haloperidolequivalent. Naast de bekende (somatische) bijwerkingen van antipsychotica wordt aangenomen dat hoge doses een ongunstige invloed kunnen hebben op secundaire negatieve symptomen, cognitief functioneren, welbevinden en kwaliteit van leven. Dosisreductie voor deze patiënten kan daarom heilzaam werken.

Antipsychoticagebruik bij dementie gekoppeld aan verhoogde mortaliteit

Er dient zich meer bewijs aan dat het gebruik van antipsychotica linkt aan een verhoogd sterfterisico bij patiënten met dementie. In een Deense registerstudie van bijna 33.000 patiënten met dementie hadden diegenen die een antipsychoticum kregen een 35% verhoogd risico op mortaliteit in vergelijking met hun leeftijdsgenoten die dit type medicatie niet kregen. De patiënten met reeds bestaande diabetes of hart- en vaatziekten die een antipsychoticum kregen hadden een nog hoger sterftecijfer.

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Enable Notifications    Ok No thanks