Tag adhd

ADHD en klinische samenhang met verlate slaapfase

ADHD-patiënten met verlate slaapfase zijn over het algemeen jonger met een groter cannabisgebruik in vergelijking met ADHD-patiënten zonder verlate slaapfase. Verlate slaapfase hangt bovendien samen met hogere affectieve temperament eigenschappen en emotionele ontregeling bij volwassenen met ADHD. Tenslotte vergroot een verlate slaapfase het algheel functioneren van (de onderzochte) patiënten met ADHD. Dit zijn de highlights van een onderzoek naar ADHD en klinische samenhang van een vertraagde slaapfase-stoornis bij 102 volwassenen met ADHD.

Serious ADHDgame voor huisartsen gelanceerd

De eerste officieel geaccrediteerde ADHDgame voor huisartsen is gelanceerd. Met deze zogenoemde serious game kunnen huisartsen hun kennis over een ADHDconsult bij kinderen en volwassenen vergroten en basisvaardigheden verbeteren. De game is beschikbaar voor Android, in de Google Play store, en voor iPhones in de App store van Apple.

Niet-farmacologische interventies voor ADHD bij volwassenen: een systematische review.

Er is vaak ook een behoefte aan evidence-based niet-farmacologische behandelopties voor volwassenen met ADHD die aanhoudend significante symptomen of bijwerkingen ervaren of die een weloverwogen keuze hebben gemaakt om niet met medicatie te beginnen. Een nieuwe systematische review van 32 RCT-studies laat zien dat een meerderheid verbetering vond van ADHD-symptomen met cognitieve gedragstherapie (CGT). Ook voor mindfulness en cognitieve remedie is bewijs als effectieve interventies voor de kernsymptomen van ADHD. Daarnaast is bewijs gevonden voor het gebruik van dialectische groepstherapie en hypnotherapie.

Review en meta-analyse: de effecten van ADHD-medicatie op functionele beperkingen

Een nieuwe review en meta-analyse heeft bevestigd dat medicamenteuze behandeling van ADHD sterk geassocieerd is met een verminderd risico op stemmingsstoornissen, drugsgebruik, criminaliteit, suïcidaliteit, traumatisch hersenletsel, motorvoertuigongevallen, verwondingen en verbetering van academische resultaten. Ook de meta-analyses bevestigen een beschermend effect van medicamenteuze behandeling op academische resultaten, ongevallen en verwondingen en stemmingsstoornissen. De resultaten zijn gepubliceerd in Journal of Psychiatric Research.

Onderzoek naar beinvloedende factoren op het gebruik van medicijnen door volwassenen met ADHD

De beslissing van volwassenen met ADHD om medicatie te initiëren, voort te zetten of stop te zetten wordt beïnvloed door een aantal factoren. Dit blijkt in ieder geval uit een kleinschalig onderzoek met 3 focusgroepen (n=20) in Australië. Het doel van de studie was om de fasespecifieke factoren te onderzoeken die de therapietrouw beïnvloeden bij volwassenen met een diagnose van ADHD.

ADHD en risico voor niet-affectieve psychotische stoornis: de rol van ADHD-medicatie en comorbiditeit en vergelijking van broers en zussen

Uit een studie onder 90.576 kinderen (18.139 met ADHD en 72.437 broers en zussen zonder ADHD) is ADHD in verband gebracht met een verhoogd risico voor niet-affectieve psychose (NAP), wat niet volledig kan worden verklaard door gedeelde familiaire factoren. Gebruik van medicatie vergroot het risico nog verder, maar een verband tussen gebruiksduur van de medicatie en het risico voor NAP is niet gevonden. De resultaten zijn gepubliceerd in Schizophrenia Research.

BNR’s Big Five van de Psychiatrie: Sandra Kooij over ADHD

Roelof Hemmen in gesprek met de hoofdrolspelers van de belangrijkste dossiers in Nederland: Sandra Kooij zette als psychiater ADHD bij volwassenen 'op de kaart'. Dat ging niet zonder slag of stoot, want zowel collegae als opiniemakers noemden de diagnose ‘boerenbedrog’. Inmiddels is Sandra Kooij zeven boeken verder en komt er een breder begrip voor de diagnose. Wat betekent ADHD voor de volwassen patiënt en wat zijn de nieuwste inzichten om hiermee te functioneren? Wat mij betreft een zeer goed interview en eigenlijk een must om te luisteren!

Lichaamsbeweging als ondersteunende behandeling van ADHD

Uit een systematische review naar de effecten van trainingsessies op kinderen en adolescenten met ADHD is gebleken dat lichaamstraining zorgt voor verbeteringen in aandachtstekort en hyperactiviteit, in vergelijking met andere sedentaire* taken zoals het bekijken van een video. De bevindingen van de review laten zien dat lichaamstraining in de toekomst op zijn minst een effectieve aanvulling kan worden voor farmacologische behandelingen. Dat wordt dus lekker hardlopen met  patiënten.

Medicinale cannabis voor psychiatrische aandoeningen: een systematische review.

Er is momenteel bemoedigend bewijs voor medicinale cannabis bij de behandeling van een reeks psychiatrische stoornissen. Het huidige bewijs in het opkomende gebied van cannabinoïde-therapieën in de psychiatrie is echter nog in een zeer vroeg stadium en daarom is het op dit moment voorbarig om op cannabinoïden gebaseerde interventies aan te bevelen. Dit concluderen onderzoekers in een review naar medicinale cannabis voor behandeling van psychiatrische aandoeningen waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in BMC Psychiatry.

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Enable Notifications    Ok No thanks