Taakherschikking in ouderenzorg mogelijk door verpleegkundig specialist en physician assistant

Taakherschikking van de specialist ouderengeneeskunde (SO) en de huisarts naar de verpleegkundig specialist en physician assistant (PA) in de ouderenzorg is mogelijk met behoud van kwaliteit van zorg.
Dit concludeert Marleen Lovink in haar proefschrift ‘The impact and organization of skill mix change in healthcare for older people: Substituting physicians with nurse practitioners, physician assistants or nurses’ naar aanleiding van onderzoek naar de impact en organisatie van taakherschikking in de ouderenzorg. Zij promoveerde dinsdag aan de Radboud Universiteit.

In de Monitor Taakherschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit werd eerder dit jaar al geconcludeerd dat taakherschikking positieve effecten heeft op de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. De effecten van taakherschikking op betaalbaarheid blijven volgens de NZa wel achter.

Ouderenzorg
Zowel wereldwijd als in Nederland veroudert de bevolking en (de complexiteit van) de zorgvraag neemt toe. Dit vraagt om meer deskundige professionals. Weinig geneeskundestudenten zijn echter geïnteresseerd in de ouderenzorg. Als mogelijke oplossing is voorgesteld om medische taken van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) naar verpleegkundig specialisten (VS’en), physician assistants (PA’s) en verpleegkundigen te herschikken.

De volgende deelonderzoeken vonden plaats: literatuurstudie, focusgroep interviews en individuele interviews met professionals in de eerstelijnszorg en verpleeghuiszorg (SO’s, huisartsen, VS’en, PA’s en verpleegkundigen), én een casestudie waarin zeven praktijkvoorbeelden van taakherschikking in het verpleeghuis diepgaand in kaart zijn gebracht. 

Taakherschikking in de ouderenzorg door de VS en PA is dus mogelijk met behoud van kwaliteit van zorg. Voor verpleegkundigen geldt dat zij in staat zijn om het werk voor SO’s en huisartsen voor te bereiden en hen te ondersteunen. Taakherschikking biedt volgens Lovink kansen voor artsen om een rol te vervullen als klinisch expert voor ouderen met complexe problemen.

Uit het onderzoek bleek ook dat VS’en, PA’s en verpleegkundigen ieder hun eigen unieke toegevoegde waarde hebben, doordat ze bijdragen aan de kwaliteit van zorg, persoonsgerichte zorg leveren en het zorgteam versterken. Taakherschikking zou geen doel moeten zijn, maar een middel om te komen tot een optimale teamsamenstelling, gericht op de zorgvragen van ouderen en kwaliteit van zorg, aldus Lovink.

Taakherschikking
Om taakherschikking te faciliteren en te bevorderen zijn in de afgelopen jaren binnen de landelijke wet- en regelgeving diverse wijzigingen doorgevoerd. In 2015 hebben de verpleegkundig specialist en physician assistant registratie- en declaratierechten gekregen. Sinds 1 september 2018 hebben beide beroepsgroepen, na een experimenteerfase, permanente zelfstandige bevoegdheid voor het verrichten van voorbehouden behandelingen op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg (BIG).

Recent heeft ook de Taskforce Zorg op de Juiste Plek taakherschikking als middel beschreven voor een doelmatigere inzet van zorgverleners. Taakherschikking maakt ook deel uit van het huidige Hoofdlijnenakkoord
van de medisch-specialistische zorg. Naar aanleiding van dit akkoord hebben partijen besloten zich de komende jaren in te zetten voor de realisatie van minimaal 600
opleidingsplaatsen voor verpleegkundig specialisten en physician assistants.

#ouderenzorg #taakherschikking #vs #pa #verpleegkundigspecialist

1
Hulp nodig?
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: Deze functie is bedoeld voor communicatie tussen een websitebezoeker en de redactie. Dit kan zowel een zorgprofessional als een patiënt zijn. Echter, er wordt geen medische informatie of advies gegeven.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Kennisblog
Powered by
%d bloggers liken dit: