Studie: ‘Methylfenidaat ook op langere termijn effectief’

Voortgezette behandeling met methylfenidaat blijft effectief na langdurig gebruik. Dat blijkt uit een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie onder 99 kinderen en adolescenten (leeftijd 8-18 jaar) die al meer dan 2 jaar methylfenidaat gebruikten. Sommige individuele patiënten kunnen echter wel zonder verslechtering worden teruggetrokken uit methylfenidaat. Deze bevinding ondersteunt aanbevelingen voor richtlijnen dat patiënten periodiek worden beoordeeld om te bepalen of er nog steeds behoefte is aan behandeling met methylfenidaat.

De proefpersonen die langer dan 2 jaar regelmatig werden behandeld met methylfenidaat werden random ingedeeld in een dubbelblinde voortzetting van de behandeling gedurende 7 weken (36 of 54 mg / dag verlengde- afgifte van methylfenidaat) of geleidelijke stopzetting gedurende 3 weken, tot 4 weken placebo.

De primaire uitkomstmaat was de ADHD Rating Scale (ADHD-RS) voor onderzoekers; secundaire uitkomstmaten waren de door de onderzoeker beoordeelde Clinical Global Impressions-verbeteringsschaal (CGI-I) en de Conners ‘Teacher Rating Scale-Revised: Short Form (CTRS-R: S). Continue beoordelingen werden geanalyseerd met een gemengd model voor analyses van herhaalde metingen en de CGI-I met een chi-kwadraattest.

De gemiddelde scores voor ADHD-RS bij baseline voor de voortzetting en discontinuering waren respectievelijk 21,4 (SD = 9,7) en 19,6 (SD = 8,9); na 7 weken waren de gemiddelde scores 21,9 (SD = 10,8) en 24,7 (SD = 11,4), met een significant verschil tussen de groepen in verandering in de tijd van -4,6 (95% CI = -8,7, -0,56) in het voordeel van de groep die de behandeling met methylfenidaat voortzette. De ADHD-RS onoplettendheid subschaal en de CTRS-R: S ADHD index en hyperactiviteit subschaal verslechterden ook aanzienlijk meer in de groep die de behandeling staakte. De CGI-I gaf een verslechtering aan in 40,4% van de groep die de behandeling stopzette, vergeleken met 15,9% van de voortgezette groep.

Sommige individuele patiënten kunnen echter zonder verslechtering worden teruggetrokken uit methylfenidaat. Deze bevinding ondersteunt aanbevelingen voor richtlijnen dat patiënten periodiek worden beoordeeld om te bepalen of er nog steeds behoefte is aan behandeling met methylfenidaat.

1
Hulp nodig?
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: Deze functie is bedoeld voor communicatie tussen een websitebezoeker en de redactie. Dit kan zowel een zorgprofessional als een patiënt zijn. Echter, er wordt geen medische informatie of advies gegeven.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Kennisblog