Review en meta-analyse: de effecten van ADHD-medicatie op functionele beperkingen

Leeswijzer onderzoek

Houd bij het interpreteren van onderzoeksresultaten altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben bijna altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het onderzoeksartikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat naar aanleiding hiervan is gepubliceerd op het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens een nieuwe review en meta-analyse is medicamenteuze behandeling van ADHD sterk geassocieerd met een verminderd risico op stemmingsstoornissen, drugsgebruik, criminaliteit, suïcidaliteit, traumatisch hersenletsel, motorvoertuigongevallen, verwondingen en verbetering van academische resultaten. Ook uit de meta-analyses zou een beschermend effect blijken van medicamenteuze behandeling op academische resultaten, ongevallen en verwondingen en stemmingsstoornissen. Het verband met een lager risico zou vooral sterk zijn bij therapietrouw van medicatie, wat volgens de auteurs wijst op de noodzaak tot ontwikkeling van innovatieve methoden om therapietrouw te bevorderen. De resultaten zijn gepubliceerd in Journal of Psychiatric Research.

NB: Er is in dit onderzoek sprake van conflicts of interest bij enkele van de auteurs.

#adhd #stimulantia #dexamfetamine #methylfenidaat

Boland, H., DiSalvo, M., Fried, R., Woodworth, K. Y., Wilens, T., Faraone, S. V., & Biederman, J. (2020). A literature review and meta-analysis on the effects of ADHD medications on functional outcomes. Journal of Psychiatric Research, 123, 21–30. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.01.006

1
Hulp nodig?
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: Deze functie is bedoeld voor communicatie tussen een websitebezoeker en de redactie. Dit kan zowel een zorgprofessional als een patiënt zijn. Echter, er wordt geen medische informatie of advies gegeven.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Kennisblog
Powered by