Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg

In een nieuw rapport worden – in tegenstelling tot eerdere onderzoeken – de strafrechtelijke recidivecijfers na uitstroom uit de gehele forensische zorg (FZ) gepresenteerd. Het percentage personen dat binnen twee jaar na uitstroom in 2014 recidiveerde is verhoudingsgewijs ‘laag’ voor wat betreft de tbs met dwangverpleging, te weten 4% in zeer ernstige delicten en 19% in totaal. Voor de FZ in het kader van bijzondere voorwaarden is het recidivecijfer 35%. Er is echter sprake van een toename van de recidive bij uitstroom uit de ISD-maatregel (75%). Daarnaast is het recidivecijfer na FZ in het kader van een vrijheidsstraf hoog (55%).
herhalingscriminaliteit

Foto: Canon Sociaal Werk

De recidivecijfers na ISD en FZ in het kader van een vrijheidsstraf stemmen Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, niet tevreden. Ze zijn hoog in vergelijking met de andere recidivecijfers.
Dekker acht het van groot belang te weten wat de oorzaken zijn van met name de hoge recidivecijfers en hoe dit verder kan worden teruggedrongen. Vervolgonderzoek is daarom nodig. Dekker: “De doorontwikkeling van de recidivemonitor is daar een belangrijke eerste stap in en om meer zicht te krijgen op de effectiviteit van de ISD voert het WODC momenteel een effectmeting uit. De resultaten hiervan worden rond de zomer 2019 verwacht.”

Tevens zijn er met de sector in de meerjarenovereenkomst FZ 2018/2021 goede afspraken gemaakt die de kwaliteit en veiligheid in de forensische zorg op peil moeten brengen.

Lees het rapport

1
Hulp nodig?
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: Deze functie is bedoeld voor communicatie tussen een websitebezoeker en de redactie. Dit kan zowel een zorgprofessional als een patiënt zijn. Echter, er wordt geen medische informatie of advies gegeven.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Kennisblog
Powered by
%d bloggers liken dit: