Preventie van depressie met digitale cognitieve gedragstherapie voor insomnie (dCGT-i): een gerandomiseerde gecontroleerde studie

Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie onderzocht de werkzaamheid van dCGT-i bij het verminderen en voorkomen van depressie gedurende een follow-up periode van 1 jaar.

Insomnie is een veel voorkomende voorloper van depressie. Desondanks is het potentieel voor behandeling van insomnie om depressie te voorkomen nog niet aangetoond. Cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-i) vermindert effectief gelijktijdige symptomen van insomnie en depressie en kan tevens digitaal worden gegeven (dCGT-i). Het blijft echter onduidelijk of de behandeling van insomnie leidt tot langdurige vermindering en preventie van depressie. Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie onderzocht de werkzaamheid van dCGT-i bij het verminderen en voorkomen van depressie gedurende een follow-up periode van 1 jaar.

Patiënten met insomnie (gediagnosticeerd a.d.h.v. DSM-5) werden willekeurig toegewezen aan dCGT-i of een aandachtscontrolegroep. De follow-up steekproef omvatte 358 patiënten welke dCGT-i ontvingen en 300 patiënten welke deelnamen aan alleen online slaapeducatie. De primaire uitkomstmaten waren de relatieve ratio’s voor depressie na 1 jaar follow-up.

Na 1 jaar follow-up bleef de ernst van de depressie significant lager in de dCGT-i groep ten opzichte van de controlegroep. Bovendien was het aantal personen dat na 1 jaar follow-up geen depressie rapporteerde 51% hoger in de dCGT-i groep ten opzichte van de controlegroep. Bij patiënten met minimale tot geen depressie bij aanvang was de incidentie van matige tot ernstige depressie na 1 jaar follow-up met 50% verminderd in de dCGT-i groep ten opzichte van de controlegroep.

Philip Cheng, David A Kalmbach, Gabriel Tallent, Christine Lm Joseph, Colin A Espie, Christopher L Drake, Depression prevention via digital cognitive behavioral therapy for insomnia: a randomized controlled trial, Sleep, Volume 42, Issue 10, October 2019, zsz150, https://doi.org/10.1093/sleep/zsz150

#depressie #cgt #insomnie #cgt-i #dcgt-i #cognitieve #gedragstherapie #slaapstoornissen

Up2Date! ontvangen?

Voer je e-mailadres in om regelmatig Up2Date! in je digitale brievenbus te ontvangen.

Geef een reactie

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Enable Notifications    Ok No thanks