Prevalentie van ADHD bij slachtoffers van ongevallen: resultaten van de PRADA-studie

In eerder onderzoek is reeds een verhoogd risico op ongevallen en letsel bij ADHD-patiënten aangetoond, dat mogelijk zou kunnen worden verminderd door medicamenteuze behandeling. In deze nieuwe studie is de prevalentie van ADHD bij volwassenen in een populatie met traumachirurgie onderzocht waarbij tevens de ongevalsmechanismen en omstandigheden, die specifiek kunnen zijn voor ADHD-patiënten, zijn vergeleken met de algemene bevolking.

Er zijn 905 slachtoffers van ongevallen gescreend op ADHD met behulp van de ASRS 18-item zelfrapportvragenlijst. De demografische basisgegevens en de omstandigheden van de ongevallen werden ook beoordeeld. De prevalentie van ADHD bij volwassenen bleek 6,18% te zijn in de steekproef van patiënten met traumachirurgie. Slachtoffers van ADHD-ongevallen rapporteerden aanzienlijk hogere percentages afleiding, stress en overmoedigheid in vergelijking met niet-ADHD-slachtoffers. Overmoedigheid en dromerigheid als causale mechanismen voor de ongevallen bleven significant hoger bij ADHD-patiënten na correctie voor meervoudige vergelijking. ADHD-patiënten meldden bovendien een geschiedenis van meerdere ongevallen.

De meerderheid van de ADHD-patiënten in de steekproef was niet eerder gediagnosticeerd en ontving dus ook geen behandeling. De resultaten suggereren dat algemene ADHD-screening bij traumachirurgische patiënten nuttig kan zijn om verdere ongevallen bij ADHD-patiënten te voorkomen. Bovendien suggereren de onderzoekers dat psycho-educatie met betrekking tot specifieke causale ongevalsmechanismen moet worden geïmplementeerd in ADHD-therapie om de incidentie van ongevallen bij deze doelgroep te verminderen. #adhd #ongevallen #trauma

J. Clin. Med. 2019, 8(10), 1643; https://www.mdpi.com/2077-0383/8/10/1643 

1
Hulp nodig?
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: Deze functie is bedoeld voor communicatie tussen een websitebezoeker en de redactie. Dit kan zowel een zorgprofessional als een patiënt zijn. Echter, er wordt geen medische informatie of advies gegeven.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Kennisblog
Powered by
%d bloggers liken dit: