Ongelijke wettelijke status van methylfenidaat voor volwassenen met ADHD in Europa

Hoewel 15 Europese landen ten minste één vorm van methylfenidaat hebben goedgekeurd voor volwassenen met ADHD, hebben volwassenen met ADHD die in de andere 14 EU-landen wonen geen toegang tot behandeling met methylfenidaat. Auteurs van een open brief gepubliceerd in The Lancet doen hierover hun beklag en pleiten voor uniforme Europese regelgeving.

In de 14 landen waar methylfenidaat niet beschikbaar is, is de enige manier om behandeling te krijgen via het off-label voorschrijven, wat leidt tot verschillende belangrijke problemen voor zowel patiënten als voorschrijvers. Het kader voor veilig en effectief voorschrijven is volgens de auteurs minder veilig in gevallen van off-label recepten, en veel professionals weigeren in dergelijke gevallen medicijnen voor te schrijven. Hierdoor hebben patiënten vaak moeite om een ​​voorschrijver te vinden en de medicatie wordt niet altijd vergoed door zorgverzekeraars.

De Europese regelgevingspuzzel leidt volgens de auteurs tot heterogeniteit met betrekking tot het voorschrijven van methylfenidaat aan volwassenen met ADHD, ondanks de richtlijnen die het voorschrijven van methylfenidaat aan volwassenen ondersteunen. Volwassenen met ADHD moeten niet worden uitgesloten van toegang tot behandeling. De auteurs pleiten dan ook voor uniformisering van de regelgeving van methylfenidaat voor volwassenen in heel Europa. Dit verbetert de veiligheid van de patiënt en de monitoring van de volksgezondheid en zou een einde maken aan de ethische en medische problemen als gevolg van de huidige verschillen in de regelgeving binnen de EU.

#adhd #methylfenidaat

1
Hulp nodig?
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: Deze functie is bedoeld voor communicatie tussen een websitebezoeker en de redactie. Dit kan zowel een zorgprofessional als een patiënt zijn. Echter, er wordt geen medische informatie of advies gegeven.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Kennisblog
Powered by
%d bloggers liken dit: