Onderzoek naar beinvloedende factoren op het gebruik van medicijnen door volwassenen met ADHD

De beslissing van volwassenen met ADHD om medicatie te initiëren, voort te zetten of stop te zetten wordt beïnvloed door een aantal factoren. Dit blijkt in ieder geval uit een kleinschalig onderzoek met 3 focusgroepen (n=20) in Australië.
Het doel van de studie was om de fasespecifieke factoren te onderzoeken die de therapietrouw beïnvloeden bij volwassenen met een diagnose van ADHD.

De beslissing van de deelnemers om medicatie te starten (de initiatie fase) werd beïnvloed door behoeften (verlangen om het academisch en sociaal functioneren te verbeteren) en zorgen (angst voor bijwerkingen) over medicatie. Het evenwicht tussen de voordelen van medicatie (behoeften) en bijwerkingen (zorgen) bleef de dagelijkse medicatie-inname van de deelnemers (de implementatiefase) en persistentie (of stopzetting) met hun medicatie bepalen. Vergeetachtigheid en stigma werden gerapporteerd als zorgen die een negatieve invloed hadden op de implementatiefase, terwijl medicatiekosten en afhankelijkheid de stopzettingsfase van therapietrouw beïnvloedden.

Om maatwerkinterventies te ontwerpen om therapietrouw bij gebruik van ADHD medicatie te bevorderen, vonden de onderzoekers het belangrijk om de factoren te begrijpen die de therapietrouw beïnvloeden in de context van de drie fasen: initiatie, implementatie en stopzetting.
De resultaten zijn gepubliceerd in Health Expectations : An International Journal of Public Participation in Health Care and Health Policy.

#adhd #medicatie

1
Hulp nodig?
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: Deze functie is bedoeld voor communicatie tussen een websitebezoeker en de redactie. Dit kan zowel een zorgprofessional als een patiënt zijn. Echter, er wordt geen medische informatie of advies gegeven.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Kennisblog