Methylfenidaat en atomoxetine beide effectief in verbeteren van sociale aanpassing van jongeren met ADHD

Zowel methylfenidaat als atomoxetine zijn vergelijkbaar effectief bij het verbeteren van sociale aanpassing bij jongeren met ADHD, inclusief schoolfuncties en relaties met leeftijdgenoten. Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd in Journal of Child and Adolescent Psychofarmacology.

Hoewel methylfenidaat en atomoxetine positieve effecten hebben op het verminderen van kernsymptomen en emotionele en gedragsproblemen van ADHD, was er tot nu toe weinig bekend over hun werkzaamheid bij het verbeteren van sociale aanpassingsproblemen bij jongeren met ADHD.

168  jongeren, tussen 7-16 jaar oud, kregen methylfenidaat (n = 83) of atomoxetine (n = 85) in een 24-weken durende, open-label klinische proefstudie. Wat betreft de door ouders gerapporteerde en zelfgerapporteerde scores, waren er geen significante verschillen tussen de twee behandelingsgroepen wat betreft de gemiddelde vermindering van de ernst van schoolstoornissen, verminderde relaties met leeftijdgenoten en gedragsproblemen thuis aan het einde van de studie.

Shang, C.-Y., Shih, H.-H., Pan, Y.-L., Lin, H.-Y., & Gau, S. S.-F. (2019). Comparative Efficacy of Methylphenidate and Atomoxetine on Social Adjustment in Youths with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. https://doi.org/10.1089/cap.2019.0139

#atomoxetine #methylfenidaat #adhd #sociaal

Recent Posts