Medicinale cannabis voor psychiatrische aandoeningen: een systematische review.

Leeswijzer onderzoek

Houd bij het interpreteren van onderzoeksresultaten altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben bijna altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het onderzoeksartikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat naar aanleiding hiervan is gepubliceerd op het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Er is momenteel bemoedigend bewijs voor medicinale cannabis bij de behandeling van een reeks psychiatrische stoornissen. Het huidige bewijs in het opkomende gebied van cannabinoïde-therapieën in de psychiatrie is echter nog in een zeer vroeg stadium en daarom is het op dit moment voorbarig om op cannabinoïden gebaseerde interventies aan te bevelen. Dit concluderen onderzoekers in een review naar medicinale cannabis voor behandeling van psychiatrische aandoeningen waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in BMC Psychiatry.

Enkele studies bieden voorzichtige ondersteuning voor cannabinoïden (cannabidiol; CBD) in het verminderen van sociale angst;  met gemengd (voornamelijk positief) bewijs voor adjunctief gebruik bij schizofrenie. Casestudies suggereren dat medicinale cannabis ook gunstig kan zijn voor het verbeteren van slaap en posttraumatische stressstoornis, maar het bewijs is momenteel nog zwak.
Voorlopige onderzoeksresultaten duiden niet op een verbetering van depressieve symptomen met THC en evenmin voor manie met CBD. Eén geïsoleerde studie wijst op enige potentiële werkzaamheid voor een orale combinatie van cannabinoïde / terpeen bij ADHD. 

Gebruik van formuleringen met een hoog THC-gehalte moeten worden vermeden bij jongeren en bij mensen met angst- of psychotische stoornissen. Geleidelijke titratie, regelmatige beoordeling en voorzichtigheid bij cardiovasculaire en respiratoire aandoeningen, zwangerschap en borstvoeding zijn van belang.

Sarris, J., Sinclair, J., Karamacoska, D. et al. Medicinal cannabis for psychiatric disorders: a clinically-focused systematic review. BMC Psychiatry 20, 24 (2020) doi:10.1186/s12888-019-2409-8

1
Hulp nodig?
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: Deze functie is bedoeld voor communicatie tussen een websitebezoeker en de redactie. Dit kan zowel een zorgprofessional als een patiënt zijn. Echter, er wordt geen medische informatie of advies gegeven.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Kennisblog
Powered by