CORONA & MACHT | Beleid m.b.t. openbare gezondheidszorg is nauw verbonden met openbare orde-beleid en machtsuitoefening. De coronacrisis laat dat goed zien. Regeringen nemen beslissingen die directe consequenties hebben over leven en dood. Een toelichting: https://bitly.com/2WN0iPS

SOCIALE NABIJHEID, OP AFSTAND | De coronacrisis is een belangrijke test voor onze gezondheidszorg en stelt de samenleving en onszelf op de proef. We zijn even samen alleen. Hierbij mijn nieuwe column: https://bitly.com/2QOiQeQ

GEVOELENS VAN ONZEKERHEID | Hoe houd je je staande in het tijdperk van corona? Voor studenten van Hogeschool Leiden en Thrive Amsterdam Mentaal Gezond heb ik dit stukje geschreven. Met focus op jonge mensen: https://bitly.com/2QMlQbw

Gevoelens van onzekerheid. Hoe houd je je staande?
Jaap van der Stel @Lectoraat_GGZ schreef er een helder en behulpzaam artikel over. #coronavirus #COVID2019 #mentalhealth

Lees: https://thriveamsterdam.nl/verhaal/jaap-van-der-stel/

HERSTEL NA BEROERTE | Studie laat zien dat bij een (herhaalde) beroerte in de linker hersenhelft de rechter helft actiever wordt. Deze kennis is relevant voor revalidatie omdat als de functie links weer herstelt de rechterhelft zich ook moet aanpassen: https://bitly.com/33Ky8q2

Load More...