Huidige en nieuwe psychofarmaca voor angststoornissen

Leeswijzer onderzoek

Houd bij het interpreteren van onderzoeksresultaten altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben bijna altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het onderzoeksartikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat naar aanleiding hiervan is gepubliceerd op het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Angststoornissen, waaronder paniekstoornis / agorafobie, gegeneraliseerde angststoornis en sociale angststoornis zijn de meest voorkomende psychische stoornissen. In een nieuwe review worden aanbevelingen gegeven voor de psychofarmacologische behandeling van deze angststoornissen die gebaseerd zijn op uitgebreide behandelrichtlijnen, meta-analyses en systematische beoordelingen van beschikbare gerandomiseerde gecontroleerde studies. 

Angststoornissen kunnen effectief worden behandeld met psychotherapie, farmacotherapie of een combinatie van beide.  Middelen van eerste keuze zijn de selectieve serotonine heropname remmers (SSRI’s) en serotonine-norepinefrine heropname remmers (SNRI’s).  Benzodiazepines worden niet aanbevolen voor routinematig gebruik vanwege hun mogelijke verslavingspotentieel. Andere behandelingsopties zijn o.a. pregabaline, tricyclische antidepressiva, buspiron en moclobemide. Medicamenteuze behandeling kan worden gecombineerd met psychologische behandelingen. Nieuwe behandelingsstrategieën omvatten medicijnen die inwerken op GABA, glutamaat en andere neurotransmittersystemen. Na remissie moeten de medicijnen 6 tot 12 maanden worden voortgezet.

Bandelow B. (2020) Current and Novel Psychopharmacological Drugs for Anxiety Disorders. In: Kim YK. (eds) Anxiety Disorders. Advances in Experimental Medicine and Biology, vol 1191. Springer, Singapore

#angststoornissen #agorafobie #paniekstoornis #socialeangst #gegeneraliseerdeangst

1
Hulp nodig?
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: Deze functie is bedoeld voor communicatie tussen een websitebezoeker en de redactie. Dit kan zowel een zorgprofessional als een patiënt zijn. Echter, er wordt geen medische informatie of advies gegeven.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Kennisblog
Powered by