Farmacotherapie van ADHD bij volwassenen met autismespectrumstoornis: effectiviteit en bijwerkingen

Vaak wordt gedacht dat symptomen van ADHD moeilijker te behandelen zijn bij patiënten met een combinatie van ADHD en autismespectrumstoornis (ASS), in tegenstelling tot alleen ADHD. Er is vooralsnog weinig bewijs beschikbaar over de invloed van ASS op de effecten van farmacotherapie bij volwassenen met ADHD. Resultaten uit nieuw onderzoek tonen aan dat medicatie voor ADHD effectief en veilig lijkt te kunnen worden voorgeschreven aan patiënten met ADHD en comorbide ASS. ​(Muit, Bothof, & Kan, 2019)​

In het onderzoek werden 60 volwassenen met ADHD en comorbide ASS geselecteerd uit een polikliniek en vergeleken met 226 volwassenen uit dezelfde kliniek met alleen ADHD. Beide groepen kregen soortgelijke behandelingen. Significante afnames in symptomen van ADHD werden in beide groepen gevonden. Een diagnose van ASS had geen invloed op de vermindering van de symptomen van ADHD. Er werden ook geen significante groepsverschillen in bijwerkingen of vitale functies gevonden.

De resultaten tonen aan dat medicatie voor ADHD effectief en veilig lijkt te kunnen worden voorgeschreven aan patiënten met ADHD en comorbide ASS. Suggesties voor toekomstig onderzoek worden besproken.

#adhd #autisme #autismespectrum

  1. Muit, J. J., Bothof, N., & Kan, C. C. (2019). Pharmacotherapy of ADHD in Adults With Autism Spectrum Disorder: Effectiveness and Side Effects. Journal of Attention Disorders, 215–225. doi: 10.1177/1087054719866255

Recent Posts