Ervaringen met antipsychotica van mensen met bipolaire I-stoornis

Orale antipsychotica worden vaak voorgeschreven aan mensen met een bipolaire I-stoornis.  Een cross-sectionele online enquête onderzocht de ervaringen van 200 mensen met een bipolaire I-stoornis en een geschiedenis van recent antipsychotica gebruik. Bijwerkingen van antipsychotica waren zowel vaak als hinderlijk en hadden een forse impact op het sociaal functioneren, therapietrouw en werk. De bevindingen onderstrepen de nog onvervulde behoefte aan nieuwe antipsychotica met gunstigere baten-risicoprofielen.

Orale antipsychotica worden vaak voorgeschreven aan mensen met een bipolaire I-stoornis.  Een cross-sectionele online enquête onderzocht de ervaringen van 200 mensen met een bipolaire I-stoornis en een geschiedenis van recent antipsychotica gebruik. Bijwerkingen van antipsychotica waren zowel vaak als hinderlijk en hadden een forse impact op het sociaal functioneren, therapietrouw en werk. De bevindingen onderstrepen de nog onvervulde behoefte aan nieuwe antipsychotica met gunstigere baten-risicoprofielen.

De steekproef had een gemiddelde leeftijd van 43,2 jaar waarvan 60% vrouw en 31% niet-blank.  Bijna alle deelnemers (98%) hadden bijwerkingen van de AP. Vaak voorkomende zelfgerapporteerde bijwerkingen waren sufheid of vermoeidheid (83%), gebrek aan emotie (79%), angst (79%), droge mond (76%) en gewichtstoename (76%).  Gewichtstoename werd genoemd als de meest hinderlijke bijwerking, door de meeste deelnemers (68%) beoordeeld als “zeer” of “uiterst hinderlijk”.  Bijna de helft van de deelnemers (49%) meldde dat AP-bijwerkingen een negatieve invloed hadden op hun werkprestaties;  bijna alle (92%) meldden dat bijwerkingen – meestal angst en gebrek aan emotie – een negatieve invloed hadden op sociale relaties.  De meest gemelde reden om het gebruik van AP te stoppen was de opgebouwde weerzin tegen de bijwerkingen (48%).  Bijwerkingen die hoogstwaarschijnlijk leiden tot het stoppen of het minder innemen van AP omvatten ‘zombiegevoel ‘(29%), slaperig of moe voelen (25%) en gewichtstoename (24%). 

Antipsychotica
De vijf AP-medicijnen met het meest voorkomende gebruik waren quetiapine (23%), aripiprazol (17%), lurasidon (12%), risperidon (10%) en olanzapine (10%). Bij het overwegen van een hypothetisch nieuw AP, waren de meest voorkomende bijwerkingen die deelnemers wilden vermijden, AP-geïnduceerde angst (50%), gewichtstoename (48%) en ‘zich als een’ zombie ‘voelen’ (47%).

Bessonova, L., Velligan, D.I., Weiden, P.J. et al. Antipsychotic treatment experiences of people with bipolar I disorder: patient perspectives from an online survey. BMC Psychiatry 20, 354 (2020). https://doi.org/10.1186/s12888-020-02767-x

Up2Date! ontvangen?

Voer je e-mailadres in om regelmatig Up2Date! in je digitale brievenbus te ontvangen.

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Enable Notifications    Ok No thanks