Effecten taakherschikking op betaalbaarheid blijven achter

De herverdeling van zorgtaken in het ziekenhuis heeft in de afgelopen jaren de zorg voor patiënten verbeterd. Maar de effecten hiervan op de betaalbaarheid van de zorg blijven achter. Zorginstellingen en zorgverzekeraars moeten ook op organisatieniveau meer aandacht hebben voor taakherschikkers. Het is belangrijk dat deze organisaties open staan voor de inzet van verpleegkundig specialisten en physician assistants. Ook moeten ze hier passend beleid voor maken. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit in de monitor taakherschikking.

Hierin heeft de NZA bekeken wat de komst van verpleegkundig specialisten en physician assistants betekend heeft binnen de medisch-specialistische zorg.

Als een patiënt in het ziekenhuis komt, is de medisch specialist vaak verantwoordelijk voor de behandeling. Maar medisch specialisten hoeven niet alle medische handelingen zelf uit te voeren. Speciaal opgeleid personeel, zoals de verpleegkundig specialist en de physician assistant, neemt sommige handelingen van hen over en is hier ook medisch verantwoordelijk voor.

Betaalbaarheid

De zorgautoriteit ziet dat de inzet van deze beroepsgroepen de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg verbetert. Maar taakherschikking heeft ook als doel om de zorg betaalbaar te houden. Hier ziet de autoriteit nog niet genoeg ontwikkelingen. De NZA wil dan ook samen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders een aantal acties gaan uitwerken en in de praktijk brengen.

Taakherschikking onderdeel van zorginkoop

Uit de registratie is lang niet altijd duidelijk dat een verpleegkundig specialist of physician assistant de zorg heeft geleverd. Een volledig inzicht in de rol van taakherschikkers is belangrijk. Zonder deze informatie kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders hier geen goede (prijs)afspraken over maken. In de contractonderhandeling komt taakherschikking nu nauwelijks aan bod. De NZA wil dat taakherschikking hier duidelijker op de agenda komt.  

Beleid en cultuur

Zorginstellingen en zorgverzekeraars moeten volgens de zorgautoriteit op organisatieniveau meer aandacht hebben voor taakherschikkers. Het is belangrijk dat deze organisaties open staan voor de inzet van verpleegkundig specialisten en physician assistants. Ook moeten ze hier passend beleid voor maken. Dit ontbreekt nu. De NZA advisereert zorgverzekeraars, zorgaanbieders en andere belanghebbenden met elkaar over taakherschikking in gesprek te gaan.

1
Hulp nodig?
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: Deze functie is bedoeld voor communicatie tussen een websitebezoeker en de redactie. Dit kan zowel een zorgprofessional als een patiënt zijn. Echter, er wordt geen medische informatie of advies gegeven.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Kennisblog