Categorie Medicatie

Ervaringen met antipsychotica van mensen met bipolaire I-stoornis

Orale antipsychotica worden vaak voorgeschreven aan mensen met een bipolaire I-stoornis.  Een cross-sectionele online enquête onderzocht de ervaringen van 200 mensen met een bipolaire I-stoornis en een geschiedenis van recent antipsychotica gebruik. Bijwerkingen van antipsychotica waren zowel vaak als hinderlijk en hadden een forse impact op het sociaal functioneren, therapietrouw en werk. De bevindingen onderstrepen de nog onvervulde behoefte aan nieuwe antipsychotica met gunstigere baten-risicoprofielen.

Opnieuw negatieve beoordeling: ‘geen melatonine bij primaire slaapstoornissen’

Ondanks dat al jaren bekend is dat melatonine slechts beperkt werkzaam is bij primaire slaapstoornissen wordt dit middel nog veelvuldig voor dit doel gebruikt. Ook nieuw gerandomiseerd onderzoek en meta-analyses vinden slechts minimale, niet-klinisch relevante werkzaamheid. Dit bevestigt volgens het Geneesmiddelenbulletin opnieuw dat melatonine niet zou moeten worden geadviseerd of voorgeschreven bij primaire slaapstoornissen. Ook het gebruik van melatonine als slaapmiddel in de vorm van zelfzorgproducten of voedingssupplementen is af te raden.

Smartphonegebruik en primaire hoofdpijn

Gebruik van smartphones bij patiënten met primaire hoofdpijn (hoofdpijn zonder oorzaak) hangt samen met meer medicijngebruik en minder pijnverlichting, blijkt uit nieuw onderzoek onder 400 patiënten van 14 jaar of ouder. De resultaten zijn gepubliceerd in Neurology Clinical Practice.

Niet-farmacologische interventies voor ADHD bij volwassenen: een systematische review.

Er is vaak ook een behoefte aan evidence-based niet-farmacologische behandelopties voor volwassenen met ADHD die aanhoudend significante symptomen of bijwerkingen ervaren of die een weloverwogen keuze hebben gemaakt om niet met medicatie te beginnen. Een nieuwe systematische review van 32 RCT-studies laat zien dat een meerderheid verbetering vond van ADHD-symptomen met cognitieve gedragstherapie (CGT). Ook voor mindfulness en cognitieve remedie is bewijs als effectieve interventies voor de kernsymptomen van ADHD. Daarnaast is bewijs gevonden voor het gebruik van dialectische groepstherapie en hypnotherapie.

Clozapine-geassocieerde obsessief-compulsieve symptomen: een systematische review en analyse van 107 gerapporteerde gevallen

Clozapine kan ernstige obsessieve-compulsieve symptomen (OCS) veroorzaken. Het toevoegen van aripiprazol met of zonder dosisreductie van clozapine kan een goed alternatief zijn voor antidepressiva voor het omgaan met clozapine-geassocieerde OCS. Dit concludeert een nieuwe studie na een systematische beoordeling van 107 gerapporteerde gevallen van clozapine-geassocieerde OCS. De resultaten zijn gepubliceerd in Psychotherapy and Psychosomatics.

Review en meta-analyse: de effecten van ADHD-medicatie op functionele beperkingen

Een nieuwe review en meta-analyse heeft bevestigd dat medicamenteuze behandeling van ADHD sterk geassocieerd is met een verminderd risico op stemmingsstoornissen, drugsgebruik, criminaliteit, suïcidaliteit, traumatisch hersenletsel, motorvoertuigongevallen, verwondingen en verbetering van academische resultaten. Ook de meta-analyses bevestigen een beschermend effect van medicamenteuze behandeling op academische resultaten, ongevallen en verwondingen en stemmingsstoornissen. De resultaten zijn gepubliceerd in Journal of Psychiatric Research.

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Enable Notifications    Ok No thanks