Antipsychoticagebruik bij dementie gekoppeld aan verhoogde mortaliteit

Er dient zich meer bewijs aan dat het gebruik van #antipsychotica linkt aan een verhoogd sterfterisico bij patiënten met #dementie. In een Deense registerstudie van bijna 33.000 patiënten met dementie hadden diegenen die een antipsychoticum kregen een 35% verhoogd risico op #mortaliteit in vergelijking met hun leeftijdsgenoten die dit type medicatie niet kregen. De patiënten met reeds bestaande #diabetes of hart- en vaatziekten die een antipsychoticum kregen hadden een nog hoger sterftecijfer.

De bevindingen zijn gepresenteerd op het congres van de European Academy of Neurology (EAN) 2019.

https://www.medscape.com/viewarticle/915092

Recent Posts