Antidepressiva als slaapmedicatie?

Voor zover onderzocht blijkt er onvoldoende bewijs voor de werkzaamheid van antidepressiva als behandeloptie voor slaapstoornissen. Voor slechts een enkel antidepressivum geldt dat ze enig positief effect hebben op slaapuitkomstmaten.
Circa 23 minuten meer totale slaaptijd of circa 15 minuten minder wakker liggen ’s nachts zijn dan echter nauwelijks of niet-relevante behandeleffecten. Voor primaire slaapstoornissen zijn antidepressiva derhalve geen behandeloptie, ook niet als alternatief voor niet-werkzame andere behandelingen. Dit valt te lezen in een uitgebreid overzichtsartikel van het Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu).

Ondanks het bewijs van geen werkzaamheid wordt het antidepressivum mirtazapine toegepast als behandeloptie bij slaapstoornissen. In een eerder artikel schreef het Ge-Bu over het gebrek aan bewijs voor de off-labeltoepassing van het antidepressivum mirtazapine bij slaapstoornissen (in een lagere dosis dan dat het middel voorgeschreven zou moeten worden bij depressie). Dat artikel beantwoordde niet de vraag of er voor andere antidepressiva wel bewijs bestaat.

#slaapstoornis #slaapmiddelen #REM-slaap #depressie #antidepressivum #mirtazapine

Recent Posts