Amfetaminegebruik bij ouderen: een systematisch literatuuroverzicht

Amfetaminen en methylfenidaat zijn waarschijnlijk effectieve strategieën voor verschillende aandoeningen bij ouderen. Dit blijkt uit een systematische review van de literatuur over het therapeutische gebruik van amfetamine, lisdexamfetamine en methylfenidaat bij ouderen met en zonder dementie. De resultaten zijn bemoedigend, aangezien 81,5% van de onderzoeken klinische verbetering van de onderzochte toestand liet zien. Verdere studies zijn nodig om robuuster bewijs te leveren over de werkzaamheid, dosering en veiligheid voor deze populatie.

Sassi, K. L. M., Rocha, N. P., Colpo, G. D., John, V., & Teixeira, A. L. (2019). Amphetamine Use in the Elderly: A Systematic Review of the Literature. Current Neuropharmacology17. https://doi.org/10.2174/1570159×17666191010093021

#adhd #amfetamine #methylfenidaat #ouderen

Recent Posts