20-jarige follow-up studie van 62.250 patiënten met schizofrenie: fysieke morbiditeit en mortaliteit in relatie tot behandeling met antipsychotica

Onderzoeksresultaten uit een nieuwe followup-studie (n = 62.250) van Tihonen et al. suggereren dat langdurig gebruik van antipsychotica de ernstige fysieke morbiditeit die leidt tot ziekenhuisopname niet verhoogt. Langdurig antipsychoticagebruik zou zelfs gepaard gaan met een aanzienlijk verminderde mortaliteit, vooral bij patiënten die behandeld worden met clozapine.

De resultaten over het verband tussen het gebruik van antipsychotica en sterfte zijn consistent met eerdere observatieonderzoeken. Het huidige onderzoek draagt echter op unieke wijze bij aan de literatuur vanwege het grootste cohort ooit.

Lees hier het onderzoeksartikel.

#schizofrenie #antipsychotica #morbiditeit #ziekenhuisopname #mortaliteit #cardiovasculair #zelfmoord #clozapine

Recent Posts